Sâm Ngọc linh củ tươi (Loại 4)

95.000.000

  • Tuổi sâm: trên 8 ~9 tuổi
  • Địa điểm sinh sống: thôn 2, xã Trà Linh, Nam Trà My, Quảng Nam
  • Trọng lượng: 25 ~35 Gram/củ; tương đương khoảng 35~45 củ/kg
  • Phương pháp tính tuổi sâm: tính mắc sâm
  • Kiểm định chất lượng sâm: tai trung tâm sâm Ngọc linh huyện Nam Trà My hoặc tại các đơn vị độc lập thứ 3 do khách hàng chỉ định
Sâm Ngọc linh củ tươi (Loại 4)